Om oss

About us


Enkeltmannsforetaket - Tore Østebrød Tax Consulting - ble grunnlagt 9. februar, 2021 av Tore Gunnar Østebrød 

Etter fullført Gymnasium (Videregående) gjennomførte jeg (Tore Østebrød) i løpet av de etterfølgende 5 år varierte studier. Spesielt innenfor områdene økonomi, administrasjon og juridiske emner.

I vel 40 år har jeg arbeidet med skatt og avgift. Først var jeg ansatt 7 år som saksbehandler ved Oslo ligningskontor (nå Skatt øst) og deretter 14 år som skatterådgiver i Price Waterhouse. Fra 1 desember, 1998 til 31  januar, 2021 var jeg ansatt i advokatfirmaet PwC AS. I de siste årene av denne ansettelsesperioden som direktør. I deler av denne perioden var jeg i noen år leder av  avdelingen som yter bistand innen fagområdet global mobilitet (GM). Basert på min utdannelse og arbeidserfaring ved Oslo ligningskontor, ble jeg av Advokatforeningen godkjent rettshjelper for perioden jeg var ansatt i advokatfirmaene til Price Waterhouse og PwC.

Mitt foretak bistår spesielt innenfor områdene norsk og internasjonal personbeskatning og trygd. I tillegg til en generell god forståelse av norsk regelverk, krever rådgivingen god innsikt i de skatte- og trygdeavtaler som Norge har signert med andre land. Utarbeidelse av skattemeldinger utgjør for øvrig en vesentlig del av arbeidet  

Erfaringsmessig er våre priser svært konkurransedyktige

Ellers må det nevnes at vi samarbeider med et veldrevet selskap som dekker fagfeltene regnskap, revisjon og skatt.   

                                           *             *             *

Tore Østebrød Tax Consulting was established 9 February 2021. The founder is Tore Gunnar Østebrød

After High school, I (Tore Østebrød) was studying for 5 years (subject areas were economy, administration and legal). Furthermore, I was employed for 7 years as a tax consultant at Oslo tax office (now "Skatt øst"). Thereafter I joined Price Waterhouse and from 1998 I was employed by the lawyer's firm PwC AS. During the last years of this employment, my job title was Director, and I was part of PwC's Global Mobility Department. For some years I managed this department.  

We have extensive experience in interpreting tax treaties and social security conventions. Compliance is our main area of work

We emphasize that our fees are competitive